کنترل هوشمند HVAC

ولی در سیستم مدرن و نوین، طی پیاده سازی یک شبکه عصبی و کنترلی، اطلاعات مربوط به کلیه تجهیزات اعم از فشار مایع، فشارگاز، دما، رطوبت، فرمان حرکت و غیره در یک کنترلر مرکزی وارد شده و سپس با نرم افزاری که در آن کلیه ساختمان و تجهیزات مکانیکی آن بصورت گرافیکی شبیه سازی شده است عمل برنامه ریزی صورت می گیرد. بهترین نرم افزار و سخت افزار کنترل HVAC در ساختمان از شرکت DELTA CONTROLS و AUTOMATED LOGIC می باشد که نرم افزارهای ORCA WEB و WEB CONTROL از این شرکتها در نوع خود بی نظیر است.


/ 1 نظر / 76 بازدید

عالی بود