کلاس‌بندی اتاق تمیز


 FED STD 209 1 10 100 1000 10000 100000
ISO clas 3 Class 4 Class 6 Class 6 Class 7 Class 8

کلاس 1:

500 تا 600 بار چرخش هوا در ساعت (98% پوشش)

فیلتر ULPA 99.9995% در 0.12 میکرون

 سیستم گرید سقف Gel/flesh در بالای دیوارها

استفاده از پیش‌فیلترهای هپا در خروجی هواساز.
کلاس 10:
540 تا 600 بار چرخش هوا در ساعت (90%-85 پوشش)
فیلترهای 99.999% در 0.3 میکرون
شبکه‌ها و دیوارها درزگیری شوند و دیوارها بدون زاویه باشند.
کلاس 100:
400 تا 480 بار چرخش هوا در ساعت (60% تا 80 پوشش)
فیلتر هپای 99.99%
استفاده از مواد مرغوب در بالای دیوارها و طراحی پایین دیوار شیب‌دار بدون زاویه به صورتی که مسیر هوا روی آن قابل برگشت باشد و امکان ایجاد آلودگی بین درز نداشته باشد.
گرید سقفی بدون درز
کلاس :1000
120 تا 150 بار چرخش هوا در ساعت (40 تا 50% پوشش)
فیلتر هپا 99.99%
گرید سقفی بدون درز
بالای دیوار از مواد مرغوب و با کیفیت و پایین دیوار شیب‌دار و بدون زاویه باشد.
کلاس 10000:
45 تا 60 درصد چرخش هوا در ساعت (20%-10 پوشش).
فیلتر هپا 99.97% یا 99.99%.
شیب‌دار بودن پایین دیوارها.
کلاس 100000:
20 تا 30 بار چرخش هوا در ساعت (5% پوشش).
فیلتر هپا 95% (95% هپا)

/ 1 نظر / 50 بازدید
مهندس تقوی

سایت خوبیست.ژیشنهاد میکنم دریک یادورشته تخصصی مطالب تهیه شود.درضمن درتقسیم بندی اتاقهای تمیزدوباراتاق1000نوشته اید.دومی10000بایدباشد. کلامطالب خوب بود.برای شماارزوی موفقیت دارم