انواع اتاقهای تمیز

اتاقهای تمیز بواسطه نحوه تهویه شان به دو نوع عمده تقسیم می شوند که عبارتند از اتاق تمیز دارای تهویه متعدد یا مغشوش (turbulently ventilation)  و جریان یکطرفه یا مرسوم (Unidirectional flow)  . همچنین اتاقهای تمیز با تهویه مغشوش به غیریکطرفه (Non unidirectional) معروفند و اتاقهای تمیز با جریان یکطرفه اساساً بعنوان اتاق تمیز با  لامینارفلو  شناخته می شوند.

LaminarFlow Cleanroom :

در اتاقهای تمیز با جریان یکطرفه از هوای خیلی بیشتری نسبت به نوع متلاطم استفاده شده و پاکیزگی بیشتری ایجاد می شود.

اتاق با تهویه متلاطم یا مغشوش: که هوای فیلترشده غیر از دریچه ورود هوا در سقف وارد شده است.
این هوا با هوای اتاق مخلوط شده و آلودگی موجود در هوا را به سمت خروجی های هوا درقسمت های پایین دیوارها منتقل میکند  اینجا سرعت تعویض هوا بطور نرمال مساوی یا بیشتر از 20 بار در ساعت است که از مقدار سرعت تعویض هوا در اتاههای معمولی نظیر دفاتر بیشتر است. دراین نوع از اتاقهای تمیز آلودگی که بوسیله پرسنل و ماشین آلات ایجاد میشود توسط هوای تهویه شده مخلوط و رقیق شده سپس خارج میگردد.

 کار اتاق دارای جریان یکطرفه: فیلترهای با کارایی بالا در سرتاسر سقف ( و در بعضی
سیستمها یا در دیوار) نصب می شوند و هوا بوسیله آن وارد می شود این هوا به روش
یکطرفه با سرعت0.4 m/s
80 ft/min)  سرتاسر اتاق را جارو میکند و از کف اتاق خارج می شود و آلودگی موجود دراتاق را می زداید. دراین سیستم از هوای بیشتر نسبت به تهویه مغشوش یا متلاطم (Turbulent) استفاده می شود اما بخاطر جابجایی مستقیم هواآلودگی پخش شده در اطراف اتاق را به حداقل می رساند و از کف اتاق به بیرون جارو میکند.

/ 0 نظر / 128 بازدید