انواع شیرها


4- شیر توپیBALL VALVE :  این نوع شیر ها ضربه ای نیز نامیده می شوند . جریان آب در این نوع شیر ها از میان سوراخ یک ساچمه کروی که در جایگاه کروی کاملا صیقلی شده است قرار دارد عبور می کند .
5- شیر پروانه ای (BUTTERFLY VALVE ) : کنترل جریان به وسیله یک صفحه مدور که در یک محفظه مدور با قابلیت ارتجاع قرار گرفته است انجام می گیرد.


6- شیر یک طرفه ( CHECK VALVE ) : شیر های یک طرفه معمولا در جاهایی به کار می روند که از برگشت جریان جلوگیری کنند . شیر یک طرفه بر دو نوع آزاد و فشاری ساخته می شود . این نوع شیر به طور معمول بعد از کنتور آب در لوله کشی ساختمان نصب می شود تا از برگشت جریان آب داخل ساختمان در اثر تغییرات یا قطع جریان آب شهر جلوگیری کند .

7- شیر فشار شکن (PRESSURE REDUCING VALVE ) : شیر فشار شکن یا شیر تنظیم کننده فشار به طور معمول نزدیک کنتور آب ساختمان ها بعد از انشعاب از لوله اصلی آب شهر نصب می شود تا فشار های زیاد و تغییرات فشار آب شهر را تقلیل می دهد .


8- شیر اطمینان : هر دیگ باید یک شیر اطمینان داشته باشد . این شیر چنان تنظیم می شوند که وقتی فشار بخار یا آب داغ بالاتر از حد تعیین شده صعود کند باز شوند و فشار داخلی را کم سازند .

9- شیر تخلیه : شیر تخلیه که بیشتر در دیگ های بخار استفاده می شوند در پایین ترین قسمت دیگ نصب می شود و در صورت لزوم با استفاده از آن رسوب و جرم و دیگر ناخالصی هایی را که ته نشین می شوند تخلیه می کنند .


/ 0 نظر / 26 بازدید