طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

 • طراحی سیستم پریز برق و تهیه نقشه lay out
 • تهیه نقشه تک خطی سیستم روشنایی و پریز برق
 • محاسبات و سایز کردن کابل
 • سایزینگ
 • طراحی سیستم اعلام حریق و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم تلفن و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم صوتی و تهیه نقشه مربوطه
 • طراحی سیستم شبکه data و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم دوربین مداربسته CCTV و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم ارتینگ
 • محاسبات مقاومت چاه ارت
 • محاسبه سایز سیم ارت
 • تهیه نقشه های اجرایی سیستم ارت
 • طراحی سیستم صاعقه گیر
 • انواع روش های حفاظت در برابر صاعقه و ارزیابی آنها
 • انواع صاعقه گیر و تهیه نقشه های اجرایی سیستم صاعقه گیر
 • برآورد بارهای الکتریکی
 • برآورد بار الکتریکی مورد نیاز
 • محاسبه دیماند و سایزینگ ترانس
 • محاسبه بار اضطراری و generator sizing
 • محاسبه بار بدون وقفه و سایزینگ UPS
 • طراحی UPS و تهیه مدارک مهندسی
 • طراحی ژنراتور و تهیه مدارک مهندسی
 • طراحی تابلو توزیع و تهیه نقشه تک خطی
 • تهیه نقشه های اجرایی و چیدمان
 • نقشه های سیم کشی و کابل کشی
 • نقشه های جانمایی تابلوهای برق ، ژنراتور ، UPS ، و . . .
 • متره و برآورد تجهیزات الکتریکی
/ 0 نظر / 51 بازدید