نمکزدائی به روش اسمز معکوس RO

نمک‌زدائی فرآیند جداسازی است که برای کم کردن مقدار نمک محلول در آب شور مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیه فرآیندهای نمک‌زدائی دارای این جریان می‌باشند، آب ورودی شور (آب چاه یا آب دریا) آب خروجی با شوری کم (کم نمک)، آب تعلیظ شده خیلی شور (آب شور یا آب برگشتی). منابع آب‌های ورودی شور اقیانوس‌ها یا آب‌های زیرزمینی می‌باشند که به‌وسیله فرآیند نمک زدائی به دو جریان خروجی، جریان آب با شوری کم، جریان آب تغلیظ شده خیلی شور تبدیل می‌شوند. بیشتر جوامع ساحلی دسترسی به منابع تمام نشدنی از آب شور دارند که با استفاده از فرآیند نمک‌زدائی می‌توانند از این منابع استفاده کنند. برای خارج کردن موادی همچون کربنات کلسیم محلول در آب می‌توان از روش‌های تصفیه شیمیائی استفاده کرد. اما برای خارج کردن مواد دیگری، نظیر، کلرید سدیم نیاز به روش‌های پیشرفته‌تر فنی می‌باشد که این روش‌ها تحت عنوان فرآیند نمک‌زدائی شناخته شده‌اند.
/ 0 نظر / 25 بازدید