سیستم اطفاء حریق

1- سیستم اطفاء آبی (فایر باکس)

این سیستم متشکل از یک مخزن آب آتش نشانی (حداقل 20،000 لیتر آب )مستقل است که از طریق بوستر پمپ آتش نشانی آب خروجی از لوله یا مخزن را تحت فشار قرار داده (min. 5bar ) و بوسیله لوله آب (3” min.) در کلیه نقاط سایت انشعابهایی بوسیله جعبه فایر باکس از طریق نازلها ی1,1/2”  ‌ در اختیار مصرف کننده قرار میدهد .
جعبه های فایر باکس در فواصل 20 متری هر مکان و 40 متری از همدیگر بصورت پی در پی یا بر اساس چیدمان مبلمان ادرای برروی دیوار بصورت توکار نصب میگردنند و از طریق لوله رایزر عمودی تاسیسات تغذیه میشود .
شیلنگ موجود در فایر باکس تا مسافت یا شعاع 20 متری هر مکان قابل باز شدن است و هنگام باز شدن شیر ، آب خروجی از نازل بر اثر فشار بوستر پمپ حداقل 6 متر پرتاب آب دارد و با فشار 3.5 barحریق را اطفاء می نماید ، بدین طریق حریق های متعارف با منشاء چوب ، پارچه و پنبه قابل اطفاء و با خنک سازی دیواره ها از گسترش حریق به سایر اماکن پیشگیری می نماید .

2- خاموش کننده های دستی و چرخدار
خاموش کننده های دستی بعلت سبکی و سهولت در استفاده و تاثیر در اطفاء اولین و سریعترین وسیله اطفاء حریق قابل دسترس است و متناسب با کاربری ساختمان از 2 نوع پودر خشک شیمیایی و گاز CO2 انتخاب شده است .
این خاموش کننده ها در اوزان مختلف 6 ، 12 ، 30 و 50 کیلویی در کلیه نقاط ساختمان بر روی دیوار نصب و در محل زیر زمین موتورخانه و پایلوت بصورت چرخدار استفاده میگردد .
نوع جعبه های فایر باکس بصورت 2 محفظه ای است بنحویکه یک محفظه برای جای شیلنگ آب و دیگری برای اسقرار کپسول اختصاص داد و از برجستگی خاموش کننده ها ی متعارف بر روی دیوار راهرو ها بدین وسیله اجتناب گردیده است .
متناسب با محل اسقرار فایر باکس ها ، خاموش کننده های دستی نیز در جعبه مجاور فایر باکس یا بر روی دیوار نصب خواهد گردید .

3- سیستم اطفاء اتوماتیک شبکه بارنده
سیستم شبکه بارنده متشکل از یک شیر کنترل است که از طریق مخزن آب آتش نشانی و بوستر پمپ مستقل تغذیه و بوسیله لوله های آب انشعابی در سایز های متفاوت (1/2 – 1” ) به بارنده ها(SPRIKLER ) متصل میگردد .
بارنده ها دارای یک کپسول حسگر حرارت هستند و بر اثر حس دمای غیر مجاز کپسول آن ترکیده و مسیر خروج آب باز میگردد ، سپس آب خروجی برروی پره افشانک پاشیده و بصورت چتر بارانی منطقه تحت پوشش(9 متر مربع برای هر بارنده ) بارنده را خیس و اطفاء می نماید .
بر طبق استاندارد شبکه بارنده برای پوشش اطفاء اتوماتیک پارکینگ های مسقف ساختمان انتخاب شده است .
بدین منظور در تراز زیر زمین ساختمان ادرای برای پارکینگ در بالای محل پارک هر خودرو یک بارنده در نظر گرفته شده است .

4- سیستم اطفاء اتوماتیک گازی
اطفاء حریق بر پایه کاربری تجهیزات برقی ، تجهیزات آزمایشگاهی ، اتاق تمیز و کتابخانه با سایر اماکن متفاوت است و ضروریست برای این اماکن از سیستم اطفاء اتوماتیک گازی FM-200 است بهره گیری شود .
بدین جهت سیستم اطفاء اتوماتیک گاز FM-200 برای حفاظت از حریق اتاق IT ضروریست و بدین منظور در سقف و کف کاذب اتاق لوله کشی اختصاصی برای اتصال به مخازن گاز FM-200 انجام خواهد شد .
سیستم اطفاء گازی انتخاب شده بصورت پکیج محلی و غیر متمرکز است این پکیج متشکل از 2 مخزن گاز ایستاده برای اتاق IT است که در مجاورت مکان تحت پوشش نصب شده و بر روی این مخازن کلکتور ارتباطی تعبیه شده و به شیر برقی متصل میگردد.
شیر برقی بر اثر دریافت فرمان الکتریکی از حسگر های مستقل و شرطی دود یا حرارت ، گاز سیال را از مسیر کلکتور به لوله و سپس به نازل رسانیده و در سقف و کف کاذب خارج می نماید تا مکان تحت پوشش را اطفاء نماید.

/ 1 نظر / 230 بازدید
محمد برهام فر

تشكرازارايه مطالب مفيد به سايت زيرهم سربزنيد در مورد تاسيسات مي باشد