چک لیست کنترل تأسیسات الکتریکی

تابلوهای برق و تابلو کنتور
1 محل نصب تابلوهای برق میبایست حداقل 2.5متر از لوله های گازوآب فاصله داشته باشد وبرای تعیین اندازه تابلو20تا30درصد افزایش تجهیزات درآینده را پیش بینی شود.
2 تابلوهای برق جهت نصب درفضای باز باید حداقل دارای درجه حفاظت IP44ودرفضای سرپوشیده IP20باشند.
3 هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل زیر بار مجهز باشد،حفاظت کلی درتابلوی اصلی با کلید اتوماتیک MCCBحفاظت ازخطوط درتابلوی واحدها با کلیدهای مینیاتوریMCBومحافظ جانRCB انجام شود.
4 جهت انتخاب کلید برای بارهای دارای ضریب قدرت واحد(مانندلامپ رشته ای)معادل جریان مصرفی بار،برای بارهای دارای ضریب قدرت راکتیو(مانندالکتروموتورها)1.25برابرجریان مصرفی وبرای بارهای دارای ضریب قدرت خازنی(لامپهای گازی وموتورهای دارای راه اندازخازنی)2برابرجریان مصرفی جریان اسمی کلید درنظر گرفته شود.
5 کلیه مدارهای خروجی بایدبوسیله کلیدهای مینیاتوری باظرفیت اسمی مناسب محافظت گردند.
6 ظرفیت اسمی کلیدمینیاتوری مدارهر10پریزحداقل 16آمپر،هر12چراغ روشنایی 100وات حداقل 10آمپرومدارزنگ 4آمپرمیباشد
سیستم روشنایی و پریزهای برق
7 جهت فضاهای باز مانند حیاط بایستی از پریزارت‌دارودرب‌دار(بارانی)استفاده شود. همچنین درفضاهای قابل شستشو مانند پارکینگ و غیره استفاده از این پریزها الزامی است
8 در یک اتاق یا فضای مشخص کلیه پریزها باید فقط از یک مدار تغذیه‌ کنند مگر اینکه فاصله مستقیم دو پریز وصل شده به دو مدار مختلف 5 متر یا بیشتر باشد.
9 انتخاب مناسب نوع کلیدها و پریزها با توجه به سیستم تک فاز220ولت:پریز250ولت 16آمپر،کلید250ولت10آمپر
10 درمدارپریزها از3رشته سیم قطر2.5میلیمتری وبرای مدارهای روشنایی از3رشته سیم قطر1.5میلیمتری به رنگهای سیم فاز(قرمز)،نول(آبی)وارت(زردوسبز) استفاده شود.
11 هر مدار پریز نباید بیش از 10 پریز مربوط به مصارف عمومی را تغذیه کند
12 نصب چراغ ایمنی (خودشارژ) در مکانهای مورد اشاره در مبحث 13 مقررات ملی ساختمان الزامی است. و می‌تواند از یک خط جداگانه تغذیه گردد
13 تغذیه هیچ نوع چراغی از خط پریزها مجاز نیست
14 پریزهای بکار رفته در حمام باید مجهز به هادی حفاظتی باشند مگر در مواردی که از پریزهای مخصوص مجهز به ترانسفورماتور ایمنی استفاده شده باشد
15 از هر مدار روشنایی می‌توان یک موتور کوچک را، به شرط آنکه توان آن از 100 وات تجاوز نکند تغذیه کرد.
(مانند فن‌های آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی)
16 هرمدارروشنایی نباید بیش از12 چراغ یا نقطه روشنایی را اگر دربیش از یک اتاق یا فضای مشخص قرار گرفته باشند تغذیه کند همچنین تعداد چراغهای مدارکه در یک اتاق یا فضای مشخص نصب می‌شوند تنها به جریان مجاز مدار محدود می‌شود
17 چراغهای نصب شده در محدوده دوش در حمام باید دارای درجه حفاظت IP44 یا بیشتر باشد
18 نصب چراغ خطر برای ساختمانهای بلند مرتبه الزامی است
سیستم اتصال زمین و مشخصات فنی آن
19 محل چاه ارت میبایست از دیوارها و ستونها وچاه فاضلاب حداکثر فاصله را داشته باشد.
20 توصیه می‌گردد در چاه ارت بجای استفاده از نمک و زغال از مواد کاهنده مقاومت زمین مانند بنتونیت استفاده گردد
21 اتصال سیم ارت به صفحه یا میله با جوش انفجاری وکلمپ مسی انجام شود ،ازصفحه مسی به ابعاد 50*50سانتی متروضخامت 5میلی متراستفاده گردد،جهت ارتباط صفحه به تابلو ارت ازسیم مسی بدون روکش نمره 35استفاده شود، و عمق چاه تا حدی باید حفرگرددکه خاک کف آن کاملا" مرطوب باشد .نصب سیستم برق‌گیر در صورت نیاز
22 نصب لوله گالوانیزه برای مرطوب نگهداشتن چاه‌های ارتی که جنس الکترود آنها مس می‌باشد صحیح نیست وبایستی از لوله PVC استفاده شود.
23 حداکثر مقاومت چاه ارت میبایست برابر 2 اهم باشد
سیستم پریزهای تلفن و آنتن تلویزیون
24 کابل‌های سیستم توزیع آنتن باید از نوع هم محور (کواکسیال) با امپدانس مشخصه 75 اهم باشد و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سیستم و افت سیگنال آن انتخاب شود
25 وجود پریز برق در مجاورت پریز تلویزیون حتماً لازم است
وجود پریز برق در کنار پریز تلفن توصیه می‌شود ولی الزامی نمی‌باشد
26 سیستم درب بازکن و زنگ اخبار
27 حداقل سطح مقطع سیم تلفن، در بازکن، زنگ اخبار و زنگ احضار باید m2 0.6 باشد
28 محل نصب مناسب دربازکن و زنگ اخبار
آسانسور
29 اندازه لوله و مشخصات کابلها و سیم‌ها ذکر شود
30 قدرت الکترو موتور آسانسور مشخص گردد
31 روشنایی چاه آسانسور (نه چاهک) مطابق بند 15-2-3-3-8 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان ضروری است.

/ 0 نظر / 48 بازدید