موتورخانه هوشمند

سنسورهای مورد استفاده در سیستم کنترل حرارتی :
•سنسور موجود در ضلع شمالی ساختمان جهت اندازه گیری حداقل دمای محیط خارج ساختمان
•سنسور موجود بر روی کلکتور (لوله مشترک )آب گرم رفت به ساختمان جهت کنترل مشعلها
•سنسور موجود بر روی کلکتور آب گرم برگشت جهت کنترل پمپهای سیرکولاسیون رادیاتور ها
•سنسور موجود بر روی برگشت آب گرم مصرفی جهت کنترل پمپهای برگشت آب گرم مصرفی
•سنسور موجود بر روی خروجی منبع آبگرم مصرفی (درقسمت دیگ )جهت کنترل پمپهای سیرکولاسیون منبع آبگرم .
•سنسور شناسایی گاز و CO2،CO

/ 0 نظر / 36 بازدید