تضمین کیفیت دارو(جی ام پی)

اجرای الگوی تضمین کیفیت دارو(جی ام پی)، این توانایی را دارد که سطح سلامتی آحاد جامعه را از طریق سازوکارهای زیر ارتقا بخشد:

  1. ترویج فرهنگ تضمین کیفیت در صنایع داروسازی و ارایه ی راه کارهای عملی ارتقای کیفیت دارو؛
  2. پیشگیری از افزایش هزینه های اضافی در قبال خطاها و دوباره کاری ها؛
  3. تدوین استانداردها و آستانه های به روشنی تعریف شده برای انجام بهتر فعالیتهای تضمین کیفیت؛
  4. ارایه ی یک مدل سیستمی برای ارزیابی بهتر فعالیت های تضمین کیفیت؛
  5. در اختیار قرار دادن یک چارچوب مشخص و معین برای کارشناسان و نظارت کننده های قانونی و یک الگوی عملیاتی و کاربردی برای سازندگان دارو به منظور تنظیم فعالیتهای تولید در محدوده های قابل پذیرش؛
  6.  ایجاد زمینه ­­ی مناسب برای گفتما نهای علمی و عملیِ ارتقای کیفیت دارو به طور همزمان بین تولیدکنندگان ونظارت کنندگان و توسعه ی این زمینه؛
  7.  ایجاد تحول فکری در سازندگان دارو و ترویج اندیشه ی پیشرفت بر مبنای اصول علمی و قابل قبول جهانی کلاس جهانی؛
  8.  افزایش توان رقابتی سازندگان دارو و ایجاد فرصت به منظور ارتقای کیفی تولید و نیل به ورود به بازارهای جهانی از این طریق؛
  9.  در دسترس بودن داروهای با کیفیت بالا برای عموم جامعه و پیشگیری از خطرات بالقوهی ناشی از مصرف داروهای با کیفیت پایین؛
  10.  افزایش سطح اطمینان جامعه ی پزشکی کشور و ارتقای اعتماد ملی به صنایع و محصولات دارویی ساخت داخل و ازاین طریق زمینه سازی برای توسعه ی فرهنگی و اجتماعی؛

 

/ 0 نظر / 38 بازدید