حس گرهای حرارتی :

همینطور که در جدول زیر ملاحظه میکنید برای اندازه گیری دماهای پایین
و بسیار بالا مناسبتری انتخاب ترموکوپلها می باشند . محدوده اندازه گیری معمول
ترموکوپلها بین 270 - تا 2600+است. ترموکوپل ارزان و بسیار مقاوم است و می توان از
انها در بسیاری از محیطهای فیزیکی و شیمیایی استفاده کرد . برای عملکرد انها نیاز
به تغذیه خارجی و جود ندارد و دقت انها معمولا مثبت منفی یک درجه است .

 

نام حس گر

محدوده دمایی (درجه سانتیگراد)

دقت(مثبت منفی سانتیگراد)

قیمت

میزان مقاومت

ترموکوپل

2600+تا270-

1

پایین

بسیار بالا

RTD

600+تا200-

0.2

متوسط

بالا

ترمیستور

200+تا50-

0.2

پایین

متوسط

مدار مجتمع

125+تا40-

1

پایین

پایین

 

RTD ها در محدوده
دماهای میانی از 200-تا600+ سانتیگراد بکار میروند. این حس گرها دقت بالا معمولا
در محدود مثبت منفی 2 درجه سانتیگراد را دارا میباشند . RTD  ها همچنین میتوانند در بیشتر
محیطهای فیزیکی و شیمیایی استفاده شوند ولی به اندازه ترموکوپلها مقاوم نیستند.

ترمیستورها در کاربردهای دمایی پایین تا میانی در محدوده 50-تا 200+
بکار میروند این حس گرها به اندازه ترموکوپلها و RTD ها مقاوم نیستند
و نمیتوان از انها به راحتی در محیطهای شیمیایی استفاده کرد. ترمیستورها ارزانقیمت
هستند

حس گرهای نیمه هادی در کاربردهایی با دمای پایین و در محدوده
40-تا125+ بکار میروند اتصال انها با محیط کامل نیست . قیمت ارزانی دارند و در
بعضی از مدلها مستقیم و بدون نیاز به مبل A/D به کامپیوتر وصل میشوند.

 

مزایا و معایب حس گرها

حس گر

مزایا

معایب

ترموکوپل

محدوده دمایی وسیع

قیمت پایین

مقاوم

غیر خطی

حساسیت پایین

نیاز به تنظیم اتصال مرجع

در معرض اغتشاش الکتریکی

RTD

خطی

محدوده دمایی وسیع

پایداری بالا

زمان پاسخ دهی طولانی

قیمت بالا

نیاز به منبع جریان

حساسی به ضربه

ترمیستور

زمان پاسخ دهی کوتاه

قیمت پایین

اندازه کوچک

تغییر بزرگ در مقاومت نسبت به دما

غیر خطی

نیاز به منبع جریان

محدوده دمایی محدود

بدون تنظیم به اسانی قابل تنظیم نیست

مدار مجتمع

بسیار خطی

قیمت پایین

حس گر خروجی رقمی را میتوان بدون نیاز به

 A/D به ریز پردازنده وصل نمود

محدوده دمایی محدود

نیاز به منبع جریان و یا ولتاژ دارد

خطاهای ناشی از عملکرد خود مجموعه را دارد

عدم اتصال کامل حرارتی با محیط

/ 0 نظر / 76 بازدید