مراحل طراحی تاسیسات الکتریکی

مراحل طراحی تاسیسات الکتریکی
برای انجام یک طراحی قابل قبول برای تاسیسات باید مراحل زیر را پیاده نمود.
تجزیه وتحلیل بار
تعیین ظرفیت ژنراتورها وترانسفورماتورها (با احتمال رشد باردرآینده)

تعیین سایزهادیها
تعیین نوع هادی(سیم ،کابل،نوع عایق و...)
بررسی افت ولتاژ بارهای واقع دردورترین نقطه
محاسبات اتصال کوتاه
انتخاب وتنظیم حفاظت ها

انتخاب تجهیزات جانبی

/ 1 نظر / 30 بازدید
حامد توکلی

پروژه پایانی اینجانب در زمینه اتاق تمیز میباشد لذا از شما درخواست همکاری دارم. با سپاس